А  Д  В  О  К  А  Т
Г Р И Ц Е Н К О
Людмила Олександрівна
(067) 218-37-23     (093) 388-03-38
UA RU EN
Стаття
03.07.2014

Реєстрація торгової марки. За і проти

В сучасному світі ринок товарів та послуг досить насичений та різноманітний, що є наслідком розвитку бізнесу в країні. Чим більша пропозиція товарів і послуг, тим складніше зробити вибір чи знайти потрібний товар.

Успіх Вашого бізнесу в умовах такої конкуренції залежить, в тому числі й від наявності особливих ознак запропонованого товару, що відрізняють його від подібних. З метою індивідуалізації учасників як цивільного, так і господарського обороту в праві інтелектуальної власності було розроблено таку правову категорію, як «знак для товарів і послуг» або «торгова (торгівельна) марка», а також порядок надання правової охорони.

Відповідно до положень Цивільного кодексу, торговою маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, за допомогою яких товари і послуги, що виробляються/надаються однією особою, можна відрізнити від товарів і послуг, що виробляються/надаються іншими особами.

Законодавчо визначається, що такими позначеннями, тобто торговими марками, можуть бути: слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

В Україні до даного об’єкту права інтелектуальної власності застосовується декілька назв, але всі вони є рівнозначними, а саме: знак для товарів і послуг, торгова марка (ТМ), торгівельна марка, товарний/сервісний знак, логотип.

Реєстрація ТМ не є обов’язковою процедурою, але як наслідок має ряд переваг.

По-перше, і найголовніше, це те, що власник знака для товарів і послуг має виключне право дозволяти його використання іншими особами, перешкоджати неправомірному використанню та забороняти таке використання в майбутньому.

Незаконне використання знака для товарів і послуг тягне за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність, що передбачається відповідними кодифікованими нормативно-правовими актами та Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Таким чином Ви зможете зберегти чесно зароблене роками праці «ім’я» та репутацію.

По-друге, це можливість отримання прибутку від передачі майнових прав інтелектуальної власності за цивільно-правовими угодами. Надавати дозвіл на використання ТМ може лише власник зареєстрованого логотипу. Адже, наприклад, договір франчайзингу, або ліцензійний договір укладається на підставі свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг, право використання на який передається.

По-третє, зареєстровану торгову марку можна оцінити та передати на баланс суб’єкта господарювання як нематеріальний актив.

По-четверте, наявність свідоцтва на знак для товарів і послуг є правовою підставою для реєстрації доменного імені в зоні «ua», яке має відповідати текстовій частині торгової марки, зображеного на звороті Свідоцтва.

По-п’яте, лише торгову марку, на яку видано свідоцтво, можна внести до митного реєстру, з метою попередження вчинення контрафактних правопорушень, які можуть завдати значних збитків власнику. Контрафактне правопорушення – це ввезення на митну територію України або вивезення з неї товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, якщо такі дії здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Ну і, по-шосте, торгова марка є засобом індивідуалізації Вашого бізнесу серед конкурентів, що дає можливість заробити ділову репутацію, яка сама по собі є елементом реклами.

Сам же порядок реєстрації прав на знак для товарів і послуг – складний та трудомісткий. Послуги з правової охорони торгівельної марки в Україні надають представники у сфері інтелектуальної власності, так звані «патентні повірені». Якщо ж Ви вирішили самостійно зареєструвати знак для товарів і послуг, ми б хотіли роз’яснити Вам яким чином та які етапи проходить така реєстрація. Цей процес можна умовно поділити на декілька кроків.

Крок перший. Ви маєте визначити:

– особу майбутнього власника ТМ – хто буде вказаний у заявці власником та чиї дані будуть внесені до Свідоцтва;

– конкретне позначення, яке і буде об’єктом правової охорони після реєстрації. Тобто який візуальний вигляд буде мати Ваша ТМ, і що буде собою представляти – певні літери, слова, цифри чи їх комбінації, зображення або ж поєднання кольорів чи зображень;

– перелік товарів та послуг, які будуть індивідуалізуватися із обраним позначенням. Цей перелік має бути згрупований відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Станом на 2014 рік діє редакція МКТП (10-2014) і саме її потрібно використовувати. Переглянути МКТП (10-2014) можна тут.

Спочатку Ви визначаєте перелік товарів та послуг, для яких Ви хочете зареєструвати знак, а потім відкриваєте МКТП і класифікуєте їх. Це дуже важливий момент, адже правова охорона зареєстрованою торгівельною маркою буде надаватися лише товарам і послугам, вказаним в заявці відповідно до вимог МКТП. Окрім того, від кількості класів вказаних у заявці буде залежати ціна самої реєстрації;

– термін, протягом якого буде проведено процедуру реєстрації. Існує три можливих варіанти розвитку подій:

1) стандартна процедура реєстрації ТМ, яка триває від 12 до 18 місяців;

2) прискорена процедура реєстрації – від 8 до 9 місяців;

3) швидка процедура реєстрації здійснюється в строк від 4,5 до 5 місяців.

Від обраного заявником терміну залежить ціна реєстрації. За проведення реєстрації по прискореній чи швидкій процедурі сплачуються додаткові кошти.

Коли Ви все гарненько продумали і визначилися із зазначеними вище пунктами можна переходити до другого кроку.

Крок другий полягає у тому, що Ви маєте зібрати пакет документів, необхідний для подачі заявки до ДП «Український інститут промислової власності» (далі – Укрпатент).

Але спочатку Ви маєте ознайомитися із Наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 (в редакції Наказу Держпатенту № 72 від 20.08.97 ), яким було затверджено Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

В даних Правилах визначено вимоги до заявки, встановлено правила подачі та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Крок третій – визначення розміру та сплата збору за дії, пов’язані з охороною прав на знак для товарів і послуг.

Зробити це можна керуючись Постановою КМУ від 23 грудня 2004 року № 1716, якою було затверджено Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. В Порядку розписані конкретні дії та розмір збору, який має бути сплачено за їх вчинення.

Розмір зборів за реєстрацію торгової марки залежить від багатьох чинників. Зокрема, основними з них є такі:

– обраний заявником термін, протягом якого буде здійснено реєстрацію;

– кількість класів товарів і послуг, згрупованих відповідно до МКТП і вказаних у заявці;

– наявність кольорових зображень у структурі позначення торгової марки;

– кількість кольорів присутніх на позначенні логотипу;

– подання заявки на знак кількома заявниками;

– та інші.

Квитанція про сплату збору за подання заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг надсилається до Укрпатенту разом із заявкою, або ж протягом 2 місяців від дня подання заявки.

Також, можна подати клопотання до Укрпатенту про продовження строку для надходження документа про сплату збору за подання заявки на торгову марку, але не більше ніж на 6 місяців. За подання такого клопотання сплачується збір. Клопотання може бути подане до спливу 2-місячного строку з дати подачі заявки.

Крок четвертий: надіслання належним чином оформленої заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг до Укрпатенту. Датою подання заявки буде день одержання Укрпатентом заявки, або ж основних її матеріалів, які перелічені у статті 8 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Після отримання реєстраційним органом заявки проводиться формальна та кваліфікаційна експертизи заявки. Результати якої відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. На підставі висновку Укрпатент приймає одне з таких рішень:

про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;

про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;

про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Прийняте Укрпатентом рішення надсилається заявникові.

Крок п’ятий. Якщо Укрпатентом було прийнято рішення про реєстрацію ТМ, то разом із даним рішенням заявникові надсилаються відомості про необхідність сплати державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва. Після отримання рішення заявник, тобто Ви, повинен сплатити зазначені збір та мито протягом наступним 3 місяців.

Якщо ж було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або щодо їх частини, Ви маєте право подати до Укрпатенту заперечення, за яке також має бути сплачено збір.

Крок шостий. Якщо Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та наявні документи про сплату необхідних мита та зборів, то Укрпатент здійснює публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей про видачу свідоцтва.

Якщо протягом 3-місячного строку, з моменту отримання рішення про реєстрацію, документи про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва не будуть надіслані до Укрпатенту, то публікація відомостей не здійснюється, а заявка в такому разі вважається відкликаною. Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на 6 місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Укрпатент здійснює державну реєстрацію торгової марки – вносить до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідні відомості.

Після внесення до Реєстру відомостей Ви маєте право подати клопотання та отримати виписку із Реєстру щодо відомостей про свідоцтво, попередньо сплативши збір за подання клопотання.

Крок сьомий: видача свідоцтва на знак для товарів і послуг. Свідоцтво видається Укрпатентом у місячний строк після державної реєстрації трогової марки заявнику.

У разі втрати чи зіпсування Свідоцтва його власнику видається дублікат свідоцтва, за умови сплати збору за його видачу.

Ось так проходить процедура надання правової охорони торговій марці. Реєстрація знаку для товарів і послуг є процесом складним та довготривалим, але ми хотіли б зауважити, що воно того варте. Даний процес має лише два недоліки: час і кошти, а переваг – цілих шість, тож вирішувати Вам.

Бажаємо успіхів у реєстрації Вашої торгової марки!

Тетяна Жук

 
ЗАПИТАТИ ЮРИСТА
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
Контактні телефони
(067) 218-37-23
(093) 388-03-38
Партнери сайту
YuristAdvokat WebSite Teplodim Namapi
Programing by: © DOHC. Design by: © Furer. SEO: © Aweb. Powered by: © DoNS 1.4. 2008-2017. Разработка сайтов   Відвідувачів сьогодні: 74. Разом: 1359917
Зворотній зв’язок: Адвокат Гриценко

Ім’я:
E-mail:
Текст повідомлення:
Захисний код:
(для зміни кода натисніть на нього)
Зворотній дзвінок: Адвокат Гриценко

Ім’я:
Телефон:
Коментар: (за бажанням)
Захисний код:
(для зміни кода натисніть на нього)
Підтвердження
Дякуємо, Ваша заявка отримана.
З Вами зв’яжуться найближчим часом!